Търсене на имот
Министерството на икономиката връчи още четири сертификата за инвестиции
Преди броени дни Министерството на икономиката връчи по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, още четири сертификата за инвестиции в клас „А“ и клас „Б“. На официална церемония в присъствието и на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева връчи два сертификата за инвестиция клас „А“ на дружествата "Осрам Лайтинг“ ЕООД и "Са-Ба България" ООД. Сертификатите за инвестиция клас „Б“ бяха връчени на дружествата "БИ ЕМ ЕС Продъкшън" ООД и "Бетелгиус" ООД. Общата стойност на четирите инвестиции възлиза на 57.28 млн. лв, като по проектите се предвижда разкриването на над 1000 нови работни места.
 
Инвестиционният проект клас „А“ на „ОСРАМ Лайтинг“ ЕООД е на стойност 45 млн. лв и предвижда изграждане на нов завод за производство на електронни баласти, драйвери и светодиодни модули в гр. Пловдив, както и създаване на 900 нови работни места за неговата реализация. Сертифицираният проект на „Са-Ба България“ ООД е на стойност 8 млн. лв и е насочен към изграждане на производствена база в община Димитровград за производство на лампи и осветители за автомобилната индустрия. В рамките на проекта ще бъдат открити нови 150 работни места за населението на общината.
 
Двата сертифицирани проекта от клас „Б“ ще бъдат реализирани на територията на индустриалната зона „София-Божурище“, което утвърждава ползотворното сътрудничество между държавата, оператора на зоната „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД и инвеститорите. Стойността на проекта на „Би Ем Ес Продъкшън“ ООД е в размер на 2.2 млн. лв, които ще бъдат инвестирани в разширяване на производството чрез увеличаване на капацитета и повишаване на технологичните възможности, като ще бъдат открити и 7 нови работни места. Инвестиционният проект „Център за разработка и производство на софтуерни решения и машини“ на „Бетелгиус“ ООД е на стойност 2.08 млн. лв и планира разкриването на 10 нови работни места.
 
От началото на 2016г. до момента в България са сертифицирани общо 18 проекта на обща стойност над 297 млн. лв, което е потвърждение за повишения инвеститорски интерес към страната ни. Сертифицираните проекти са с потенциал за разкриване на над 4000 нови работни места. В процес на сертифициране са и нови 24 проекта на стойност над 400 млн. лв, в рамките на които се очаква разкриването на още над 6000 нови работни места. Направената от международната консултантска компания Cushman&Wakefield световна класация, нарежда България на трето място като най-добра дестинация за производствени инвестиции. Иновациите в производствеото и инвестициите във високи технологи, както и създаването на устойчиви работни места, ще бъдат приоритетни за България и през 2017г.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
25/01/2017 17:13:23България на 10-то място по ръст на цените на жилищните имоти
  Според проведеното изследване на международната консултантска компания Knight Frank относно ръста на цените на жилищните имоти в световен мащаб през третото тримесечие на 2016-та година, България е класирана на 20-то място сред изследваните общо 55 пазара. Анализираните от консултантите данни са основно на ЕВ...
25/01/2017 17:12:34Разширява се обхвата на сградите, подлежащи на сертифициране
На последното си за 2016 година заседание, Народното събрание прие окончателно промените в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), с които в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и се изпълняват изцяло задълженията на страната ни по Директива 201...
25/01/2017 11:36:23Правителството в оставка ще поиска продължаването на Националната програма за енергийна ефективност
На заседание на правителството в оставка е разгледан и одобрен доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с предложение за нейното продължаване чрез увеличаване на безвъзмездното финансиране до 2 м...
17/01/2017 13:55:46Ръстът на сделките с имоти във Варна през третото тримесечие с прогноза за запазване и до края на годината
  Агенциите за недвижими имоти в най-големия български морски град Варна отчитат ръст в обема на сделките за третото тримесечие на 2016 г. с около 5%, което е два пъти повече от ръста на имотните сделки във втория по големина морски град – Бургас (2,5%). Въпреки отчетената голяма динамика на имотните пазари...
17/01/2017 13:55:30Министерският съвет предостави 5 млн. лв по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд към Министерството на финансите
С решение на Министерския съвет (МС) от 14 декември т.г., бяха одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите (МФ). С приетото решение на Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) - второстепенен разпоредител на  ...
banner